Projektbeskrivning

Visita

Genom Storbildsbolagets webshop, kunde Visita nå ut med informationsmaterial av sin nationella kampanj Safe to Visit.

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

Beställare: Sara Nordström, Marknadschef Visita

Vad omfattade projektet?
Webshop med expoprodukter såsom; Golvdekaler, Bordsryttare, Affischer & Reboard-displayer.

Vad var er ursprungliga utmaning?
Coronakrisen har inneburit en ekonomiskt extremt tuff situation för våra medlemsföretag och nya regler och restriktioner har ständigt försvårat för företagen att fokusera på kärnverksamheten. Safe to Visit-kampanjen med tillhörande webshop har varit en liten del i att förenkla för företagen i ett historiskt svårt och utmanande läge.

Hur löste Storbildsbolaget behovet?
SBB har varit snabbfotade och lyhörda för våra behov. Från första kontakt till att webshopen var uppe dröjde det inte längre än en vecka.

Webshop med expoprodukter såsom; Golvdekaler, Bordsryttare, Affischer & Reboard-displayer.

Övriga uppdrag

2020-11-26T13:35:30+01:00

Visita

Genom Storbildsbolagets webshop, kunde Visita nå ut med informationsmaterial av sin nationella kampanj Safe to Visit.