Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda kundanpassade helhetslösningar såväl som enstaka produkter.

Storbildsbolaget har idag störst kapacitet i Skandinavien på storformatstryck och är idag en av de ledande producenterna av storformat. Vi är specialister på att tänka stort. Med gedigen erfarenhet och ständig utveckling ligger vi i yppersta framkant vad gäller utrustning, tryckteknik och materialval med minimal påverkan på miljön.

Produktionen är optimal med sin flexibilitet och kostnadseffektivitet i såväl mindre som större projekt. All vår produktion sker i Helsingborg av vår egen personal. Det gör att vi har kontroll på hela processen och kan hålla korta leveranstider.

Med egen logistik och distributionshantering ser vi till att allt kommer fram i tid till rätt plats. För montering i södra Sverige har vi egna montörer och i övriga Norden ett nätverk av samarbetspartners. Kvalitet och leveranssäkerhet är viktigt för oss.

Vår kvalitetspolicy

Storbildsbolaget tillhandahåller produkter och tjänster inom visuell kommunikation. Vi är en av Skandinaviens ledande tillverkare av digitalt framställda storbilder.

Kvalitetsarbetet skall vara en naturlig del i vår verksamhet.

Vi ska vara den mest kostnadseffektiva affärspartnern inom visuell kommunikation när man sammantaget tar hänsyn till; pris, produktkvalité, sortiment & logistik. Innebörden av att vara en kostnadseffektiv partner är för oss:

  • Vi ska vara enkla och snabba att kommunicera med Hög tillgänglighet på; personlig kontakt, webb, telefon & mail.
  • Vi ska erbjuda helhetslösningar inom visuell kommunikation, både tjänster och produkter.
  • Vi ska ha en enkel och fungerande logistik Vid val av leverantörer, varor och tjänster skall vi ställa samma krav som vi erbjuder våra kunder.

Vår miljöpolicy

Storbildsbolaget är en av Skandinavien ledande tillverkare inom visuell kommunikation. Vi verkar för att minska vår belastning på miljön. Bland annat genom att, investera i ny miljövänligare teknik. Vi satsar på återvinning av inte förnyelsebart råmaterial samt att verka för att hitta ersättning för dessa, som är förnyelsebara.

Vi skall integrera miljöarbetet i vår dagliga verksamhet. Genom möjliga förbättringar skall vi sträva efter att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi skall med följande miljöinriktning medverka till en varaktig hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov:

  • Minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och luftföroreningar.
  • Ställa relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster.
  • Följa, och om möjligt överträffa miljökrav i lagar och bestämmelser.
  • Förebygga och minimera risker för oss att genom olyckshändelse förorena mark, luft och vatten.
  • Hushålla med vår egen förbrukning av naturresurser.
  • Samverka i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
  • Öppet redovisa miljöfakta internt och externt.

Vi är ett företag med ett stort personligt engagemang som ger allt för ditt projekt. Vi försöker hela tiden forma oss efter kundens behov vilket bidragit till många och långa kundrelationer i stort som smått. För oss är det självklart att vi tar ett helhetsansvar.