Vårt hållbarhetsarbete

Är man stor ska man också vara snäll. Detta gäller speciellt mot vår planet. Det är ganska enkelt, utan den finns vi inte.

Storbildsbolaget är ledande i branschen när det gäller miljöarbete och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Redan från starten för 25 år sedan stod miljöarbetet i fokus och det har följt oss genom åren. Vi investerar löpande i ny och miljövänlig teknik för att minska belastningen på miljön och för att höja kvalitén på våra produkter.

Senast är satsningen på sublimeringsteknik med vattenbaserat bläck och miljömärkta textilier. Vi har redan ett stort antal miljövänliga produkter och ambitionen är att alltid ha ett miljövänligt alternativ att erbjuda. Alla våra miljömaterial är fullt förbränningsbara eller komposterbara.

Ytterligare en miljöaspekt är att många nya material väger mindre, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan vid transporten. Genom noga uppföljning ser vi till att ständigt minimera materialspill och användning av lösningsmedel.

Läs mer om vår policy nedan och se hur vi jobbar med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och jämställdhet. Storbildsbolagets Policy

Vi satsar på en hållbar framtid och är för en aktiv och hälsosam vardag för våra ungdomar! Sponsring är därför en naturlig del i vårt hållbarhetsarbete, med syfte att bidra till ungdomssporten och samtidigt öka vårt varumärkes synlighet.

Har du en fråga kring sponsring? Kontakta oss!