Storbildsbolaget redo för framtiden i ny skräddarsydd kostym

Efter 20 år på Rundgången har vi nu landat i våra nya lokaler i Långeberga. Med 3500 kvadratmeter och 10 meters takhöjd har vi fått ett stort lyft i flera dimensioner. Den nyproducerade ytan har skräddarsytts i en lång process för att optimeras på allra bästa sätt. Och hela personalstyrkan har varit involverad och fått komma med önskemål och idéer. VD Jonas Hellke berättar:

– Det började med en workshop och ritning där alla fick lägga sitt pussel, nerbrutet avdelningsvis. Vi har utgått helt ifrån våra funktioner och tänkt på alla detaljer. Personalen har engagerat sig på ett fantastiskt sätt, i både stort och smått och i allt från köksinredning till logistik. När flytten närmade sig hade vi möten varje morgon och planen höll perfekt ända in i mål.

Den omfattande flytten var i stort sett klar på fem dagar. För att kunna driftsätta och finslipa vår maskinpark fick vi effektiv assistans av leverantörer och samarbetspartners, som skickade sina vassa tekniker från flera olika håll – England, Tyskland, Marocko, Polen, Danmark, Spanien och Belgien.

Verksamhetens behov har helt fått styra

Den största skillnaden från de förra lokalerna är att verksamhetens behov nu helt har fått styra lokalens utformning. Maskinparken är samlad men grupperad så att vi har kunnat skapa ett logiskt produktionsflöde. Buller har kapslats in, elinstallationer löper i rännor i golvet och vi har fått ett helt nytt inomhusklimat med befuktningsanläggning och dagsljusarmaturer. Samtidigt har vi passat på att uppgradera några av maskinerna och svetsbordet är förlängt. Och vi har kunnat skapa betydligt bättre inlastningsmöjligheter, i smidig nivå med lastbilsflaken.

Kontorsytor och mötesrum är placerade en trappa upp, med härlig utsikt över den luftiga produktionsmiljön. Och vi gillar verkligen att alla med lätthet kan samlas i det gemensamma köket runt lunchtid.

Långsiktig trygghet med solceller

En annan stor fördel är att Castellum med sina 20 000 kvadratmeter i Långeberga skapat nordvästa Skånes största solcellspark. Den gröna elen ger oss långsiktig trygghet i produktionen och vi tittar nu även på hur vi ska återvinna värmen i lokalerna.