H22 City Expo – sommarens stora innovationsshow och folkfest i Helsingborg blev en succé!

Ett arrangemang som H22 City Expo är både unikt och storslaget. Med fokus på framtida hållbar stadsutveckling och innovation samt morgondagens välfärd och smarta lösningar sjöd hela Helsingborg av liv, folkfest och intensiv aktivitet under perioden 30 maj till 3 juli.

En miljon besökare från över 45 länder deltog under den 35 dagar långa sommarperioden i utställningar, konferenser och guidade turer, men kunde också njuta av musik, mat, kultur, hackatons och andra spännande aktiviteter. Expon var en betydelsefull internationell arena där representanter från 150 av Sveriges kommuner fick möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion kring viktiga framtidsfrågor. Och i media blev genomslaget stort. Inte mindre än 900 artiklar har skrivits om H22, i allt ifrån nationell lokalpress till åtskilliga utländska tidningar, radio och t o m världsmagasin som National Geographic.

En riktig storproduktion med massiva arbetsinsatser

Helsingborgs stad, den drivande motorn i det digra arrangemanget, hade ett hundratal samarbetspartners vid sin sida och vi på Storbildsbolaget fick genom en upphandling rollen som expons storbildsproducent.

Det har för oss inneburit några rejält intensiva månader med planering och produktion av diverse material till de fyra huvudområden som expon bestod av och vi fick möjlighet att använda flera av våra trycktekniker och material. Bland annat kläddes fem stora containrar in, vi producerade sex stycken 2,5 meter höga skyltpyloner, åtskilliga löpmeter meshvepor, skyltar, plexiskivor, reboardkuber och dekaler till den stora expon.

– Den här typen av uppdrag är väldigt spännande men samtidigt en rejäl utmaning då det är stora mängder material som ska produceras under kort tid. I stort sett all vår personal har varit inblandad och gjort sitt yttersta för att leverera trots knappa ledtider och snabba beslut. Jag är verkligen stolt över vår gemensamma laginsats, säger Emil Nieroth, kundansvarig mot H22.

”Storbildsbolaget har varit en viktig spelare”

På Helsingborgs stad är man stolta över expon, helheten och de många olika perspektiven. De tillfälliga delarna är nu borttagna men stadsutvecklings- och innovationsprojekten lever kvar. Och även den omtalade visningslägenheten på Drottninghög med tidstypiska detaljer från 1972!

Karoline Brodin, produktionsledare för H22, har haft ett tight samarbete med oss på Storbildsbolaget sedan upphandlingen blev klar i januari.

– Vi började med att hitta våra ramar kring hur vi skulle jobba tillsammans och var sedan snabbt i gång. Storbildsbolaget har varit en viktig spelare, de hjälpte oss med att sätta våra färger på expon och bidrog till att förverkliga våra idéer så att det visuella blev fantastiskt. Deras jobb har synts i varje del av staden. Jag är mycket imponerad över servicegraden och samarbetsvilligheten. Vi fick ett professionellt bemötande hela vägen. Bra förslag och offerter togs blixtsnabbt fram när vi bad om det och de problem som uppstod längs vägen åtgärdades snabbt och effektivt.

Soraya Axelsson, projekt- och marknadschef på H22 och ytterst ansvarig för expon, lägger till:

– Vi är otroligt glada och nöjda över samarbetet och vad det resulterade i – en fantastiskt snygg expo! Storbildsbolaget har inte haft det lätt men har verkligen imponerat och löst allt exceptionellt bra rakt igenom.