Vårt förnyade ISO-certifikat för kvalitet och miljö ger dig trygghet

Kvalitet och miljö är två områden som är centrala för oss på Storbildsbolaget. De genomsyrar vår verksamhet och är en självklar och naturlig del av vardagen för alla i personalstyrkan. Vi vill att du som kund ska känna att du gör rätt när du väljer oss som din leverantör. Därför har vi sedan 2009 haft ett aktivt samarbete med Bureau Veritas, som genom sin årliga granskning hjälper oss att säkerställa att vi uppfyller kraven för vår bransch enligt ISO 9001 och ISO 14001. Men också att vi ständigt förbättras.

I höstas var det dags för vår senaste 3-årsrevision och vårt certifikat förnyades. ”Det intressanta med Storbildsbolaget är att de tar ett helhetsgrepp där de bygger in ledningssystemet i alla steg för att försäkra sig om att man har den bästa styrningen”, säger Angelique Björklund, certification manager på Bureau Veritas. ”De har en bra approach där ledningens engagemang sätter prägeln.”

Vidare menar Angelique Björklund att den stora fördelen med ett ISO-certifierat företag för dig som kund är att du får en ökad säkerhet. Genom att en extern och oberoende part regelbundet verifierar att din leverantör uppfyller uppsatta krav och ständigt förbättras får du en garanti på att leverantören har god kontroll över sin verksamhet. Du kan också känna trygghet i att du indirekt bidrar till en bättre miljö genom att köpa varor och tjänster av en leverantör som följer lagar och regler och agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Det positiva omdöme och den fina feedback vi fick från vår revisionsbyrå betyder mycket för oss och är ett viktigt kvitto på att vårt långsiktiga arbete får effekt och fungerar. ISO-certifieringen och det tydliga förbättringssystem som denna genererar hjälper oss att ständigt vara på tå, hitta eventuella avvikelser och se till så att vi utvecklas och lever upp till den höga kvalitetsnivå där vi vill ligga. Vår ambition är också att minska vår negativa miljöpåverkan genom att investera i ny miljövänligare teknik och jobba med förnyelsebart råmaterial. Läs gärna mer om våra policies här.

Bureau Veritas är marknadsledande inom TIC-industrin (Testing Inspection Certification). Det är ett anrikt globalt företag som grundades redan 1828. Huvudkontoret ligger i Frankrike och den svenska verksamheten har sitt hjärta i Göteborg. De 10 000 revisorerna är spridda över världen och har ett stort internationellt arbetsfält.