Vårt GreenGuard-certifierade bläck är doftfritt och miljövänligt

För oss är trygghet något väldigt viktigt. Både för dig som kund och för vår personal. Och vi jobbar ständigt med att på olika sätt förbättra de komponenter vi använder i vår produktion.

Visste du till exempel att bläcket i vår planprinter är miljövänligt och har fått GreenGuard guldcertifikat? Det innebär att vi slipper den där traditionella och karaktäristiska doften av lösningsmedel på de produkter vi trycker, såväl under produktion som efter leverans. Det medför också att produkterna är godkända att användas i offentliga miljöer såsom på skolor, sjukhus och i butiker då de inte riskerar att utgöra någon risk för allergiker.

Det tycker vi känns bra.

Greenguard är en certifiering som utförs av UL (Underwriters Laboratories), en global organisation som verkar för en bättre och mer hållbar värld genom att testa produkter och supportera det som är fysiskt och miljömässigt säkert.

I vårt fall handlar det om det certifikat som kallas GreenGuard Gold, vilket är en bedömning av de kemikalier som påverkar vår inomhusluft. Man pratar om VOC – volatile organic compounds eller på svenska flyktiga organiska föreningar – som vi människor utsätts för via dofter i t ex byggmaterial, inredning och rengöringsprodukter och som i längden kan ge oss hälsoproblem.