Tillsammans, mot en ljusare framtid!

Vi är inne i en märklig tid. Vi har alla fått bevittna en snabb förändring på hur vi ser på vår omvärld och på
hur vi driver vår verksamhet. Många och även vi har sett kollegor få sluta, börjat arbeta på distans och de
naturliga mötena har blivit färre eller uteblivit.

På Storbildsbolaget var vi tidigt ute med att säkerställa hur våra rutiner och processer kunde fungera även
om vi delvis jobbar på distans. Vi har sett allt från minskad orderingång till extrema ökningar av vissa
produkter så som säkerhetsbudskap om pandemin.

Det viktigaste för oss har varit att bibehålla samma service, finnas tillgängliga för våra kunder och
tillsammans hjälpa varandra att hitta nya idéer och lösningar.

Personligen har det varit en utmanande tid, beslut har fått fattas mycket snabbare än någonsin utan för
den skull veta om det är rätt beslut, detta blandat med oro för nära och kära. Lärdomen som jag gjort av
detta är att vara tydlig med all kommunikation. Är man transparent så får man ökad förståelse!

Inom företaget har vi sett ett enormt engagemang och förståelse för situationen. Jag upplever att vi har
mer tid för dialog, inte minst med våra kunder och partners. Kanske är behovet av att prata och dela med
sig extra viktigt just nu.

Det är något som jag hoppas vi tar med oss in i en framtid när detta har lagt sig.
Hela teamet på Storbildsbolaget vill önska er en skön sommar.


Med vänlig hälsning
Jonas Hellke