Storformat

Vi producerar storformats-produktioner både i ark och rulle till rulle. Vårt största arkformat är 1,6×3,2 meter. Vi är först i Skandinavien med vår HP FB 7600 som kan producera i 4-färg med antingen partiell eller heltäckande UV-lack. Förutom denna printer har vi ett flertal olika planprinters.

Vi producerar även vepor i olika material från 3 till 5 meters våder som vi sedan konfektionerar till ditt slutformat! Inga produktioner är för stora – utmana oss!
Vi ligger längst fram i vår bransch gällande miljötänk. Vi använder Svanenmärkt bläck och i planprint har vi Greenguard-godkänd produktion. Vi är det enda tryckeriet i Skandinavien som har ett eget återvinningssystem för PVC.
Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om vårt miljöarbete!