För att visa hur den nya byggnaden och miljö skulle se ut gjordes en banderoll som sattes upp på en barack på byggarbetsplatsen.