Vi har enkla upphängningssystem som medger enkla byten.