standard_image

Miljöarbetet

Storbildsbolaget är ledande i branschen när det gäller miljöarbete och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vi investerar i ny modern och miljövänlig teknik för att minska belastningen på miljön och för att höja kvalitén på våra produkter. Vi har en rad miljövänliga alternativ att erbjuda, ambitionen är att ha ett miljövänligt alternativ till alla våra produkttyper. Våra miljömaterial är fullt förbränningsbara eller komposterbara.

En ytterligare miljöaspekt är att materialen väger mindre, vilket bidrar till mindre miljöpåverkan vid transporten.

Vi erbjuder materialåtervinning av PVC. Det innebär att vi tar hand om allt spill från produktionen samt banderoller som inte används längre. Detta är en tjänst som är kostnadsfri för våra kunder och som vi veterligen är ensamma om.

Vi byter ut gammal teknik där lösningsmedel används mot ny teknik med UV-ljus. Detta har gjort att vi minskat användningen av lösningsmedel med drygt hälften.

Vi tar miljöarbetet på allvar.