Miljöarbetet

Storbildsbolaget är ledande i branschen när det gäller miljöarbete och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Redan från starten för 25 år sedan stod miljöarbetet i fokus och det har följt oss genom åren. Vi investerar löpande i ny och miljövänlig teknik för att minska belastningen på miljön och för att höja kvalitén på våra produkter.

Senast är satsningen på sublimeringsteknik med vattenbaserat bläck och miljömärkta textilier. Vi har redan ett stort antal miljövänliga produkter och ambitionen är att alltid ha ett miljövänligt alternativ att erbjuda. Alla våra miljömaterial är fullt förbränningsbara eller komposterbara.

Ytterligare en miljöaspekt är att många nya material väger mindre, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan vid transporten. Genom noga uppföljning ser vi till att ständigt minimera materialspill och användning av lösningsmedel. Vi tänker inte bara stort utan också grönt. Att ta hänsyn till miljön ser vi som en naturlig och mycket viktig del av verksamheten.

Storbildsbolagets Policy