2012-11-19

Vad händer här?

I en tid som präglas av kortare ledtid, mindre serier och ökad kvalitet har vi investerat i ytterligare en 5-meters printer från HP. Vi kommer mer än fördubbla vår nuvarande kapacitet och möta våra kunders krav på rätt produkt till rätt tid.

Storbildsbolaget har dem senaste två åren ökad sin omsättning med mer än 70% per år och gått från 10 medarbetare till 33. Vi har för avsikt även 2013 att expandera kraftigt utan att tumma på våra kärnvärden.