2012-11-09

Triola på Champs Elysées i Paris

Vi har under hösten fått äran att leverera till Triola. Här nedan visar vi bilder från en butik på Champs Elysées i Paris. Vi har levererat bildmaterial till TRIOLAs trevändare, dvs det är tre olika budskap som roterar i samma ram.