2012-08-31

Recertifiering för ISO 9001 och ISO 14001

Den 28/8 2012 hade vi recertifiering för ISO 9001 och ISO 14001
Bureau Veritas genomförde revisionen och i vårt revisionsprotokoll fick vi bla omdömena ;
Engagerad personal,
Bra lokal i fråga om arbetsmiljö,
Bra tillväxt och framtidsutsiktert.
VI fortsätter vårt kvalitets och miljöarbete och vi kommer ligga i framkant även i framtiden!