2011-03-25

Investering i ökad kvalitet till priset av BÄTTRE miljö!

Storbildsbolaget i Helsingborg investerar i ny storbildsprinter. Större efterfrågan på högkvalitativa bilder och ökade miljökrav från marknaden möts med den nya utrustningen.

Investeringen ökar Storbildsbolagets produktionskapacitet och företaget kan fortsätta hålla korta leveranstider i en tid av ökad efterfrågan. Det är ett led i att fasa ut gammal teknik och företagets expansionssatsning för att befästa positionen som en ledande aktör. Dessutom breddar Storbildbolaget sin produktportfölj framförallt inom planprint.

– Vi var ute tidigt med att anpassa vår produktion till att vara så miljövänlig som möjligt, säger Jonas Hellke, VD för Storbildsbolaget. Med den nya storbildsprintern höjer vi dessutom den redan höga kvaliteten.

Miljön – en konkurrensfördel

– Miljön var inte en så stor konkurrensfördel när vi inledde satsningen på att bli ISO 14001 certifierade. Men vi var övertygade om att miljön på sikt skulle bli viktig i kundernas val av leverantör. Det gläder oss mycket att vi nu är där.

Storbildsbolaget är certifierade enligt ISO 14001 sedan oktober 2009.

– Vår ambition är att kunna erbjuda våra kunder miljövänliga alternativ bland alla våra produkttyper, säger Jonas. Vi omhändertar dessutom PVC kostnadsfritt för återvinning om kunderna så önskar.

– Vi kan inte ta ansvar för hela kedjan, men vi vill bidra till att den färdiga produkten har så lite miljöpåverkan som möjligt.

Det innebär att Storbildsbolaget väljer material som har en dokumenterad miljödeklaration.

– När produkterna som vi producerat tjänat ut ska de kunna återvinnas, förbrännas eller komposteras på ett sätt som inte ger några miljöfarliga biprodukter. Detta gäller även material från produktionen t.ex. spill.

– För oss var det naturligt att göra miljötänk till en av hörnstenarna i vår kvalitetspolicy, och vi har märkt att kunderna uppskattar detta, avslutar Jonas Hellke.

Fakta om nya printern

HP Scitex XP2750 är en 3,2 m bred UV-skrivare som levererar högkvalitativa bilder upp till 635 x 800 dpi – och produktionstakten är upp till 110 kvm/timme. Den ger möjlighet att trycka på både hårda och mjuka material. UV-tryckstekniken används vilket ger en mer hållbar produkt, vilket ligger i Storbildsbolagets miljösatsning. Den kan trycka 3.2 m rulle till rulle. Slutligen kan man trycka hårda material (planprint) upp till 2,5 m bredd, 3 m längd och upp till en tjocklek av 6,35 cm.