2012-03-14

Framtidens digitala storformatsproduktion

”Vi har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och vår satsning på vårt miljö- och kvalitetsarbete har haft en stor genomslagskraft och vårt sätt att arbeta uppskattas av våra kunder.”

Vill du veta mer om vilka möjligheter denna press kan ge dig och ditt företag?

Läs mer från tidningen Ridå Nr 1 2012:

Storbildsbolaget