2011-12-27

Föstärker vår maskinpark ytterligare

Vi har installerat vårt nya skär bord ”Zünd G3 3XL-250” med en skärbredd på upp till 3,2m. Detta innebär att vi ökar kapaciteten i vår efterbearbetnings-avdelning och kan erbjuda många nya intressanta produkter på olika typer av material.

Några exempel: konturskurna skyltar, fristående bokstäver, wellpapp ställ, frästa akrylställ, förpackningar mm.