2020-03-16

Vår Bredskap

Med hänsyn till Coronaviruset (covid-19), vill vi informera om vår beredskap för att fortsatt leverera service åt våra kunder.

 

Storbildsbolaget tar situationen på största allvar och vi har därför de senaste dagarna uppdaterat våra rutiner och processer. Vi övervakar kontinuerligt situationen och är redo att agera för att säkra verksamheten. Som alltid har vi medarbetare på plats för att säkerställa en oavbruten service av våra tjänster och produktion.

 

Storbildsbolaget har informerat alla anställda om allmänna regler och hur man undviker infektion, i enlighet med riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Alla anställda instrueras att stanna hemma vid eventuella symptom och avråder från utlandsresor.

 

Samtliga utrikesresor i tjänst ställs in, inrikes begränsas till närområden som nås utan vistelse på allmänna platser såsom flygplatser. Leverantörsbesök ställs in. Vi håller kontinuerlig kontakt med våra leverantörer och andra partners för att säkerställa drift och leveranser utan störning.

 

Storbildsbolaget finns tillgänglig – i alla avseenden – via telefon, videosamtal och inbokade kundmöten. Om situationen skulle eskalera kommer vår ledningsgrupp agera som krishanteringsgrupp för att säkra verksamheten.

 

Ladda ner ovanstående information här: Storbildsbolagets Beredskap